TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001

Heves Város Önkormányzata – konzorciumban Kisköre Önkormányzatával, a Megyei Kormányhivatallal, a Fejlesztési Koordinációs Központ Nonprofit Kft-vel és az Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért civil szervezet részvételével jelen projekt 2020.07.01.-2020.11.30. között valósul meg.

A projekt célja, hogy erősödjön a dél-hevesi térségben a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalát alakító szereplők együttműködése. Átfogó cél a térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése mindezek által a lakosság életszínvonalának emelése. További célja, hogy hozzájáruljon a foglalkoztatható munkaerő rendelkezésre állásához és minőségének, termelékenységének javításához, másrészt elősegítse a helyi gazdaság foglalkoztatási kapacitásainak bővítését. A különböző beavatkozásokkal 201 fő képzését vagy más munkaerő-piaci szolgáltatásban részesítését, legalább 50 fő munkába állását, melyből minimum 15 fő tartós – 180 napon túli – elhelyezkedését kívánjuk elősegíteni. Gazdaságfejlesztési tevékenységek keretében történik a paktum koordináció – paktum iroda működtetése – és szakmai koordináció – foglalkoztatási fórumok, HR klub és egyéb fórumok működtetése, a kommunikációs tevékenységek és a foglalkoztatással és gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos hálózatosodás erősítése a dél-hevesi térségben, valamint együttműködési program kidolgozása a stratégiai szereplők aktív bevonásával.

Feladat a térség településein munkaerő-piaci információs hálózat működtetése és 45 fő mentorálása.

A projekt elsődleges célcsoportját a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű munkaképes korúak képezik.

A térség munkaerő állományát az országos átlagnál alacsonyabb iskolai végzettség jellemzi, amely a munkanélküliség egyik legfőbb oka, ezért különös hangsúlyt kell fektetni a képzésre, amelynek összetételét a térségben működő vállalatok szakember keresletéhez kell igazítani.

A hosszabb ideje munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítése sokkal nagyobb erőfeszítést igényel, hiszen egyszerre kell kezelni a hosszabb munka nélkül töltött idő rossz szignálja miatt adódó nehézségeket, valamint az egyének mentális és motivációs problémáit. Emiatt kiemelten fontos képzéssel, támogatott foglalkoztatással és a munkába maradást segítő szolgáltatásokkal támogatni a célcsoportot.