Tapasztalataink alapján elmondható, hogy a leghátrányosabb helyzetű emberek között is a legnehezebb helyzetben a roma nők vannak. Körükben nagyon gyakori az iskolai lemorzsolódás a nehéz gyermekkori helyzetekből kifolyólag, ezért egyedüli kiútnak a korai felnőtté válást látják. Korán válnak anyává, iskolai végzettségük, és így családi és társadalmi értelemben vett kiszolgáltatottságuk a roma férfiakét és a nem roma nőkét egyaránt alulmúlja.

2020 februárjában az Európai Szolidaritás Testület által meghirdetett pályázatot sikeresen megnyertük. A pályázat által 11 hevesi romalány mentorálását valósítjuk meg 5 mentor bevonásával. A megvalósítás egyéni mentorálások és csoportos foglalkozások keretében zajlik szakemberek bevonásával, illetve lehetőség nyílik szabadidős tevékenységek lebonyolítására.

Célunk ennek a folyamatnak a megállítása, a változás lehetőségének korai felállítása, mint pozitív énkép kialakulása, tiszta jövőkép és önmagukkal szemben felállított céljaik elérése, ennek eredményeként a társadalomba való beilleszkedés folyamatának elindítása. Ahogyan azt projektünk elnevezése is mutatja, szeretnénk ezeket a fiatal lányokat elindítani azon az úton, amelynek végén megtalálják önmagukat. Hiszünk abban, hogy ha a lányok attitűdje pozitívan változik, ez hatással lesz a családjukra, majd a szegregáció közösségére.