Bari Shej- EFOP-1.4.4-17-2017-00015

Projektünk célja, hogy megakadályozza az iskolai lemorzsolódást a roma lányok esetében, és mentorálással támogassa ezt a célcsoportot és családjaikat abban, hogy felnőttként ne kiszolgáltatott, hanem a sorsukat alakítani képes autonóm személyekké váljanak. Ennek eszköze az egyéni mentorálás, a csoportos támogatások, a példaképek felvonultatása, a közösségi kapcsolatok szélesítése, a megtervezetett életpálya.

A projekt megvalósítását 24 fő 10 és 18 év közötti, általános és középiskolás roma lánnyal végezzük, akikkel csoportos foglalkozásokat tartunk. A programban szerepel a család támogatása is annak érdekében, hogy az iskolai lemorzsolódást megakadályozzuk és segítsük őket iskolai és munkahelyi karrierjük felépítésében. Közvetett célcsoportnak tekintjük családjukat és intézményi környezetüket is (iskola, nevelési tanácsadó, családsegítő, stb.), mivel nélkülük hosszú távú hatásokat elérni lehetetlen.

A foglalkozás kezdetekor a csoport fejlesztésre, a csoport kialakításra és dinamikára fektettünk nagy hangsúlyt, hogy továbbiakban a kölcsönös együttműködésben ne okozzon problémát. Jelenleg önismeret fejlesztés, és karriertervezés zajlik a foglalkozásokon játékos formában, de nagy hatással vannak a lányokra az olyan dokumentumfilmek, amely roma életutakról szól. Az elkövezendő időszakban az egyéni fejlesztések veszik kezdetét. Nagymértékben bontakozik ki a lányok fejlődése, előre haladása, mely megmutatkozik az együttműködésükben, anyanyelvi kommunikációjukban, megnyilvánulásaikban, és a tanulás felé is egyre motiváltabbak.

A programban 6 mentor vesz részt. Az elkövetkezendő időszakban a mentorált lányok 3 egyenlő létszámú kiscsoportban fognak dolgozni 2-2 mentor segítségével, ahol az egyéni mentorálás fog történni.

Nagy hangsúlyt fektetünk olyan programokra is, amelyben a gyerekek a roma kultúrába betekintést nyerhetnek. Ilyen program a tánc is. Táborokat szervezünk a nyár folyamán a Balatonhoz, Nagyecsedre és Tiszanánára is, hogy még jobban erősítsük a gyermekekben a közösség fontosságát.

Majd 20 éves, roma emberek életminőségét javítani célzó projekteket vezető tapasztalataink alapján elmondható, hogy a leghátrányosabb helyzetű emberek között is a legnehezebb helyzetben a roma nők vannak. Nagyon sokan nem fejezik be az általános iskolát sem, mert a nehéz gyermekkori helyzetekből való kimenetként a korai felnőtté válást látják egyedüli kiútnak. Számos esetben válnak korán anyává, iskolai végzettségük és így családi és társadalmi értelemben vett kiszolgáltatottságuk a roma férfiakét és a nem roma nőkét egyaránt alulmúlja. Projektünk célja ennek a folyamatnak a megállítása, és a változás lehetőségének korai felállítása még a veszélyeztetett általános iskolás-korú lányok programba vonásával.