A projekt 2017.06.01.-2020.11.30. közötti időszakban valósul meg.

Átfogó cél a hevesi Krakkó és környéke szegregátum területén élő emberek életminőségének javítása különféle szolgáltatások végzésével és infrastrukturális elemek tervezésével. A résztvevők azon dolgoznak, hogy csökkenjenek az előítéletek, és a hevesi cigányság mielőbb képzési lehetőségekhez és foglalkoztatáshoz jusson. Ennek érdekében közösségi és egyéni szinten az integrációra törekszünk.

Fontosnak tartjuk a kora gyermekkori, gyermekkori és frontális oktatáson kívüli fejlesztést, oktatást. Foglalkozásokat tartunk a szabadidő hasznos eltöltésére. E program kiválóan alkalmas arra, hogy a munkavállaló szülőket tehermentesítse, közösségi lehetőséget adjon a gyerekeknek, ugyanakkor uzsonnát biztosít a délután enni nem tudó gyerekeknek. Törekszünk az egészség fejlesztésére, kiemelt fontosságúnak tartjuk a szűrővizsgálatok hangsúlyozását, a drogmegelőző tájékoztatókat. E programokat családi napok keretében valósítjuk meg. Igyekszünk helyi civil szervezetekkel szorosabb kapcsolatot kialakítani, közös rendezvényeinken kézműves, készségfejlesztő foglalkozásokat tartunk. Részt veszünk különböző akciókon a telepi emberek bevonásával (szemétszedés, virágosítás).  Jogi ügyek intézésébe és adósságkezelésben tanácsadást nyújtunk klienseink számára. Lakossági fórumok, szomszédsági megbeszélések keretében igyekszünk a telepen élőknek információt szolgáltatni. Egyéni és csoportos szupervízión célunk, hogy életkonfliktusok megoldásában segítsük az egyéneket szituációs játékok megbeszélésén keresztül, valamint hogy közösséget formáljunk és együtt és egymástól tanuljunk meg dolgokat. Workshopok szervezésével célunk a készségfejlesztő ismeretátadás, többek között kerti munkák, tánc, főzés, gyermeknevelés, háztartás-pénzügy témakörökben. A projekt ideje alatt 240 személyt vonunk be. Számukra

egyéni fejlesztési terv készült, velük a szociális munkások folyamatosan tartják a kapcsolatot, bármikor kérhetik munkatársaink segítségét.